เงื่อนไขและข้อกำหนดสำหรับ HotForex Trading Rewards   HotForex Trading Rewards คือ Loyalty Program ที่มอบเงินรางวัลและบริการเทรดให้กับลูกค้าผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัท HF Markets (ยุโรป) จำกัดกำหนด (ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาเรียกว่า “บริษัท” หรือ “โบรกเกอร์ HotForex”)     การสมัคร 1.1. ลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่สามารถสมัครเข้าร่วม HotForex Trading Rewards Loyalty Program ได้ 1.2. HotForex Trading Rewards Loyalty[...]

Read More about เงื่อนไขและข้อกำหนดสำหรับ HotForex Trading Rewards Loyalty Program